Polyfarmacie-patiënten van 65 jaar en ouder per zorgkantoorregio in 2022

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar de tabel met een meerjarenoverzicht per zorgkantoorregio: klik hier
Choropleth map of ctg