Totale kosten 2015-2019, hulpmiddelencategorie A : Verzorgingsmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2015 2016 2017 2018 2019
A05 Incontinentiematerialen 155.088.000 142.518.000 137.302.000 136.237.000 127.530.000
A10 Voorzieningen voor stomapatienten 126.865.000 116.186.000 114.612.000 119.900.000 110.100.000
A15 Overige verzorgingsmiddelen 135.216.000 112.110.000 115.813.000 119.412.000 111.933.000
A21 Verbandmiddelen 83.476.000 84.467.000 89.110.000 90.141.000 92.362.000
A22 Kappen ter bescherming schedel 310.600 300.500 272.600 313.000 339.700
Totaal 500.955.600 455.581.500 457.109.600 466.003.000 442.264.700