Totale kosten 2014-2018, hulpmiddelencategorie A : Verzorgingsmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2014 2015 2016 2017 2018
A05 Incontinentiematerialen 150.623.000 155.088.000 142.518.000 137.302.000 140.019.000
A10 Voorzieningen voor stomapatienten 141.222.000 126.865.000 116.186.000 114.612.000 118.460.000
A15 Overige verzorgingsmiddelen 132.822.000 135.216.000 112.110.000 115.813.000 116.773.000
A21 Verbandmiddelen 85.539.000 83.476.000 84.467.000 89.110.000 88.038.000
A22 Kappen ter bescherming schedel 326.400 310.600 300.500 272.600 308.400
Totaal 510.532.400 500.955.600 455.581.500 457.109.600 463.598.400