Totale kosten 2016-2020, hulpmiddelencategorie A10 : Voorzieningen voor stomapatienten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2016 2017 2018 2019 2020
A1000 Stomamiddelen niet gespecificeerd 622.500 800.900 1.751.000 25.576.000 19.115.000
A1005 Stomazakken eendelig 65.930.000 65.045.000 68.871.000 49.521.000 57.243.000
A1010 Stomazakken meerdelig 16.503.000 15.579.000 16.041.000 10.020.000 9.459.000
A1015 Continent stoma 720.600 716.400 680.700 643.000 1.010.000
A1020 Stomaplug 309.900 324.100 347.900 270.500 284.800
A1025 Irrigatieartikelen 319.100 331.400 318.600 214.700 160.800
A1030 Huidverzorgingsproducten 2.486.000 2.410.000 2.410.000 1.955.000 2.155.000
A1035 Geurreducerende producten 57.300 23.500 8.830 2.450 3.650
A1040 Aanvullende hulpmiddelen 26.321.000 25.949.000 25.089.000 16.534.000 15.913.000
A1050 Spoelapparatuur 2.916.000 3.432.000 4.382.000 4.569.000 4.769.000
Totaal 116.185.400 114.611.300 119.900.030 109.305.650 110.113.250