Totale kosten 2015-2019, hulpmiddelencategorie A10 : Voorzieningen voor stomapatienten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2015 2016 2017 2018 2019
A1000 Stomamiddelen niet gespecificeerd 1.102.000 622.500 800.900 1.751.000 26.369.000
A1005 Stomazakken eendelig 74.748.000 65.930.000 65.045.000 68.871.000 49.438.000
A1010 Stomazakken meerdelig 15.801.000 16.503.000 15.579.000 16.041.000 10.008.000
A1015 Continent stoma 1.025.000 720.600 716.400 680.700 642.200
A1020 Stomaplug 324.300 309.900 324.100 347.900 271.400
A1025 Irrigatieartikelen 344.000 319.100 331.400 318.600 209.300
A1030 Huidverzorgingsproducten 3.169.000 2.486.000 2.410.000 2.410.000 1.941.000
A1035 Geurreducerende producten 13.500 57.300 23.500 8.830 2.480
A1040 Aanvullende hulpmiddelen 27.747.000 26.321.000 25.949.000 25.089.000 16.487.000
A1050 Spoelapparatuur 2.592.000 2.916.000 3.432.000 4.382.000 4.731.000
Totaal 126.865.800 116.185.400 114.611.300 119.900.030 110.099.380