Totale kosten 2018-2022, hulpmiddelencategorie D : Auditieve hulpmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2018 2019 2020 2021 2022
D05 Hoortoestellen 132.956.000 144.191.000 143.609.000 132.078.000 142.644.000
D10 Overige hoorhulpmiddelen 11.689.000 14.702.000 15.391.000 14.631.000 16.335.000
D15 Reparatie hoorhulpmiddelen 1.070 . 69 55 .
D30 Hulpm voor communicatie informatie en signalering bij auditieve beperkingen 5.712.000 6.785.000 7.672.000 8.909.000 10.410.000
Totaal 150.358.070 165.678.000 166.672.069 155.618.055 169.389.000