Totale kosten 2015-2019, hulpmiddelencategorie D05 : Hoortoestellen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2015 2016 2017 2018 2019
D0500 Hoortoestellen niet gespecificeerd 184.934.000 120.898.000 120.277.000 132.486.000 143.541.000
D0501 Hoortoestel in het oor gedragen 538.300 361.800 84.700 25.100 13.500
D0502 Hoortoestel achter het oor gedragen 2.162.000 1.979.000 607.800 155.300 311.600
D0515 Hoorbril 44.400 13.900 21.300 33.400 47.100
D0520 Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders) 75.100 50.700 46.800 57.400 41.000
D0525 Oorstukjes 1.280.000 698.800 242.900 169.600 404.600
Totaal 189.033.800 124.002.200 121.280.500 132.926.800 144.358.800