Totale kosten 2016-2020, hulpmiddelencategorie D05 : Hoortoestellen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2016 2017 2018 2019 2020
D0500 Hoortoestellen niet gespecificeerd 120.898.000 120.277.000 132.486.000 142.842.000 142.283.000
D0501 Hoortoestel in het oor gedragen 361.800 84.700 25.100 13.200 2.750
D0502 Hoortoestel achter het oor gedragen 1.979.000 607.800 155.300 311.200 149.600
D0515 Hoorbril 13.900 21.300 33.400 54.600 73.000
D0520 Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders) 50.700 46.800 57.400 42.700 23.900
D0525 Oorstukjes 698.800 242.900 169.600 419.900 269.100
Totaal 124.002.200 121.280.500 132.926.800 143.683.600 142.801.350