Totale kosten 2019-2023, hulpmiddelencategorie D05 : Hoortoestellen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2019 2020 2021 2022 2023
D0500 Hoortoestellen niet gespecificeerd 143.338.000 142.970.000 131.523.000 143.040.000 141.605.000
D0501 Hoortoestel in het oor gedragen 13.300 6.180 4.500 7.560 1.350
D0502 Hoortoestel achter het oor gedragen 318.300 169.800 145.500 126.000 84.200
D0515 Hoorbril 54.600 71.700 97.800 102.700 69.300
D0520 Maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen (tinnitusmaskeerders) 45.500 31.500 29.700 14.600 7.880
D0525 Oorstukjes 421.500 372.700 277.000 303.400 33.300
Totaal 144.191.200 143.621.880 132.077.500 143.594.260 141.801.030