Totale kosten 2019-2023, hulpmiddelencategorie D10 : Overige hoorhulpmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2019 2020 2021 2022 2023
D1000 Overige hoorhulpmiddelen niet gespecificeerd 1.355.000 849.900 1.046.000 1.217.000 1.297.000
D1010 Ringleidingen 2.067.000 2.331.000 2.151.000 2.199.000 2.873.000
D1015 Fm-apparatuur 1.346.000 1.702.000 1.386.000 1.269.000 1.413.000
D1020 Infraroodapparatuur 3.147.000 3.668.000 4.073.000 3.837.000 5.514.000
D1040 Solo - apparatuur 6.603.000 6.695.000 5.836.000 7.426.000 9.351.000
D1045 Eenvoudige luisterhulp 184.800 149.300 139.500 148.400 325.700
Totaal 14.702.800 15.395.200 14.631.500 16.096.400 20.773.700