Totale kosten 2019-2023, hulpmiddelencategorie D15 : Reparatie hoorhulpmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2020 2021 2023
D1500 Reparatie hoorhulpmiddelen 69 55 130
Totaal 69 55 130