Totale kosten 2019-2023, hulpmiddelencategorie D30 : Hulpm voor communicatie informatie en signalering bij auditieve beperkingen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2019 2020 2021 2022 2023
D3005 Wek en waarschuwingssysteem 5.490 4.250 9.780 25.400 38.700
D3010 Signaleringsapparatuur 6.514.000 7.342.000 8.512.000 9.941.000 10.426.000
D3015 Telefoons en telefoneerhulpmiddelen 265.200 325.800 387.400 449.000 533.800
Totaal 6.784.690 7.672.050 8.909.180 10.415.400 10.998.500