Hulpmiddelen: Referentietabel GPH – ISO - Monitorcode

Naam bestand: GIP_hulpmiddelen_referentietabel_GPH_ISO_Monitor_12092023

Versiedatum: 12092023
Bronvermelding: Zorginstituut Nederland/GIP
Contact informatie: infogip@zinl.nl
 
Inhoud bestand:

GPHcode = GPHcode versie u23

Omschrijving = omschrijving van de GPHcode

ISO = ISO9999-code, versie 2011 en uitgebreid met codes uit de vrije range (>990000), versies 2002, 2007 en 2009 om nadere specificatie mogelijk te maken.

ISO_naam = omschrijving van de ISO9999-code

Monitor = GIP: monitorcode laatst bekende stand (= 2023)

Monitor_naam = omschrijving van de monitorcode

 

Voor meer informatie over de variabelen zie onder de veelgestelde vragen, Monitor-classificatiesysteem

Download de bestanden bij Open Data.